Mijn favorieten

Verzekeringen

Het internet biedt u volop informatie over de verschillende mogelijkheden van verzekeren. De toepassing van al deze informatie op de eigen situatie blijkt voor een grote groep particulieren lastig. Gelukkig kunnen wij u voorzien van advies.

Tijdens een persoonlijk gesprek inventariseren wij al uw financiële wensen. Dit wensenpakket vertalen wij vervolgens in een totaaladvies. Natuurlijk worden lopende verzekeringen kritisch bekeken en uw polisadministratie opgeschoond.

Als onafhankelijk tussenpersoon zijn wij aan geen enkele verzekeraar gebonden. Een door ons afgegeven advies is dus altijd afgestemd op uw situatie!
De persoonlijke situatie waarop ons advies wordt of werd gebaseerd kan veranderen. Kinderen worden geboren of gaan uit huis, u veranderd van werkgever of heeft een behoorlijke salarisverhoging gehad, voorbeelden te over. Verandering van uw persoonlijke situatie kan een verandering in uw verzekeringspakket tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte houdt. Het sturen van een e-mail is al voldoende. Zo nodig maken wij een afspraak om uw verzekeringspakket aan de nieuwe situatie te toetsen.

Verzekeren is het overdragen van financiële risico’s aan een ander, aan een verzekeraar. Maar welke risico’s loopt u en moet u alle risico’s afdekken middels een verzekering? Wij vertellen het u graag. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak en ervaar zelf de kwaliteit van ons bedrijf.

Log in: Mijn polissen     


Alle verzekeringskaarten zijn te raadplegen op de productpagina's van betreffende verzekeraars. Hieronder treft u de link aan van een aantal verzekeraars:
Verzekeringskaarten NH1816
Verzekeringskaarten ASR
Verzekeringskaarten Reaal
Zorgverzekeringskaart Stad Holland 


Privacyverklaring
Klachtenbehandeling